REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

KUNSKAPSHÖRNAN

Testa dig själv  
Våra kurser
PROJEKT

Vad är REVEAL 2  
PARTNERS

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
ASSOCIERADE

Associerade partners  
AKTUELLT

Nyheter  
Evenemang

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

Associated Partners of REVEAL
Asit
ASIT, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
The Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología (ASIT) / Association for the Service of Research and Technology är en privat ideell förening som sätter samman och driver projekt med anknytning till teknikutveckling sedan 1989.

Sedan starten 1989 har ASIT främjat skapandet och utvecklingen av flertalet innovativa affärsprojekt. ASIT har också hanterat finansieringsprogram för teknisk infrastruktur, företagsutveckling etc.
Mer info: www.asit.es
Ersta Sköndal University College
ESH, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Ersta Sköndal högskola (ESH) är en privat högskola i Stockholm och Göteborg.

Högskolan erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, omvårdnad, teologi, psykoterapi, diakoni och kyrkomusik. Här bedrivs också forskning om bl.a. det civila samhället, palliativ vård och organisations- och arbetslivsetik.
Mer info: www.esh.se
General 5th Gymnasium "Vladimir Nazor"
General 5th Gymnasium Vladimir Nazor, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
General 5th Gymnasium "Vladimir Nazor" är en statlig skola med säte i Split, Kroatien.
First Language Gymnasium
First Language Gymnasium, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
First Language Gymnasium är en statlig skola med säte i Split, Kroatien.
Split University Library
Split University Library, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Split University Library är en statlig institution med säte i Split, Kroatien.
Mer info: www.svkst.hr
CSVnet - Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato
CSVnet, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
CSVnet är det nationella samordnande organet för Italian Service Centres for Volunteering (CSVs). CSVnet bildades år 2003 för att samla och stärka upplevelsen av Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio som inrättades 1999.

CSVnet samlar idag 75 stycken CSVs av de totalt 78 stycken som finns i Italien. CSVnet syfte att förbättra samarbetet, utbytet av god praxis, sakkunskap och tjänster mellan olika centra för att dessa ska kunna uppnå sina syften, utan att inskränka på sin självständighet.

CSVnet ger CSVs olika former av utbildning, rådgivning och stödåtgärder.

CSVnet styrs av medlemmarna, styrelsen och verkställande utskottet. CSVnet är medlem i Europeiska Volunteer Centre (CEV) med huvudkontor i Bryssel som ger information och stöd om EU-bidrag, metodologi, utbildning och tekniskt stöd till CSVs kring olika europeiska program.
Mer info: www.csvnet.it
VOLUM
VOLUM, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
VOLUM är ett förbund av organisationer som stödjer utvecklingen av ideellt engagemang i Rumänien. VOLUM är ett nationellt medlemsnätverk för organisationer, volontärcentran, utbildningsinstitutioner och forskningscentra med intresse för volontärarbete, offentliga institutioner som omfattar volontärer och andra intressenter av volontärarbete.

VOLUMs uppdrag är att underlätta dialogen och samordna arbetet mellan de som är delaktiga i frågor krig ideellt arbete och volontärfrågor för att uppnå en hållbar utveckling av volontärarbete i Rumänien. Förbundet bildades i juni 2010 av 25 grundande medlemmar, vissa av dessa är några av de största frivilligorganisationerna i Rumänien. I januari 2012 hade förbundet 46 medlemmar.

De fyra strategiska målen i VOLUM är:

 • att bygga sin legimitet som rösten för volontärarbete i Rumänien;
 • att bidra till att skapa en gynnsam miljö för volontärarbete i Rumänien;
 • att stödja utvecklingen av sina medlemsorganisationer och öka kvaliteten på volontärarbetet i Rumänien;
 • att uppnå bred enighet om värdet av volontärarbete för individen och samhällsutvecklingen.
VOLUM är registrerad i Bukarest och har en heltidsanställd. Förbundet leds av en sjumannastyrelse som väljs av generalförsamlingen för ett treårigt mandat och representeras av en ordförande som också väljs av generalförsamlingen för ett treårigt mandat. VOLUM är fullvärdig medlem i Europeiska Volunteer Center (www.cev.be) sedan februari 2011.

Volum skapades under det Europeiska året för volontärarbete 2011 och har redan positionerat sig som en ledande aktör genom att spela en viktig roll i planeringen och genomförandet av Europeiska året för volontärarbete 2011 i Rumänien och i utarbetandet av den offentliga agendan för volontärarbete i Rumänien 2012-2020. Detta är grunden till den framtida nationella strategin för utveckling av volontärarbete i Rumänien.
Tulime
Tulime, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Tulime Onlus är en italiensk volontärorganisation med samarbeten i Tanzania och Nepal. Tulime är ett Swahiliskt ord som betyder ”Låt oss odla”. Organisationen främjar gemensam utveckling och kulturen av att dela med sig, ekologi och att respektera mänskliga rättigheter, förbättringar i det dagliga livet och att skapa medvetenhet.

Tulime är en liten förening med få anställda, de utför organisationens grundläggande arbete. Föreningen är strukturerad som ett nätverk, utbredd över hela Italien genom mindre grupper, så dess flexibilitet och dynamik är grundläggande och detta garanterar starka och effektiva åtgärder. Utöver detta utför föreningen en ny och egenartad samarbetsstrategi, som innebär att de samarbetar med en hel grupp i en by, istället för att samarbeta med enstaka personer, detta för att ge hela samhället bättre stöd. Tumlie samarbetar i enlighet med sina grundläggande värderingar och vilket driver deras policyarbete framåt.

Tulimes projekt är också under tillsyn av lokalt kunnig personal.

Tulimes varaktiga relationer med bybefolkningen, genom sina tidigare projekt, möjliggör också att dem kan involvera andra samhällen i närheten: Tulimes bästa sätt att kommunicera till lokala samhällen och givare är att visa på effektiva resultat av sitt arbete. Representanterna i deras projekt är grupper av människor i byarna (Tanzaniska eller Nepalesiska) som tillsammans samarbetar som föreningar för att finna behov och bästa lösningar.

Namnet på den representativa föreningen för Tulime i Tanzania är Mawaki (Shirika la maendelo ya watu wa Kilolo, dvs. föreningen för utvecklingen av Kilolodistriktet). Föreningen bildades den 30:e januari 2004. Tulimes representativa organisation i Nepal är Hira Nepal (Hjälpande händer för uppbyggnad och landsbygdsutveckling.) Deras huvudsakliga projekt och åtgärdsområden är:

 • Utbildning: strukturåtgärder (bygga daghem, grundskolor, gymnasieskolor, sovsalar för studenter och lärarbostäder samt toaletter); stipendier, utbildningar till unga personer.
 • Social hälsa: stöd till apoteken; stöd till de som lider av AIDS; transport av sjuka personer; projekt för föräldralösa; stöd till fångar; aktivt medborgarskapskurser.
 • Bygga och sköta plantskolor: att framställa samt så och odla skogsfält.
 • Lantbruk: stöd till uppfödare; byggande av behållare till boskapsstädning och desinfektion; byggande av lagårdar, biodling.
 • Specifika projekt: mikrokreditbank ”Tulime Sacco’s Bank”; förverkligande och stöd till små företag (skrädderier, kvarnar); utbyggnad av vattentillgången i byarna.
Tulime har också arrangerat turistresor som bygger på respekt för det lokala samhället och omtanke för miljön. På så sätt erbjuder de turister en chans att tillbringa en tid där de olika projekten genomförs och etablera en relation mellan de olika samhällena.
More info: www.tulime.org/
Ok Study
Ok Study, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
The OK Study Centre is a nationwide non-formal adult education institution.
It is maintained by an educational NGO called the Association for Educational Activity (Opintotoiminnan Keskusliitto ry), which acts as an umbrella for its 67 member organisations. The study centre's objective is to develop and foster multiple and active civic activity, and to support its members' adult education activities. Member organisations represent the fields of health, education and culture, citizens' advice, nature and the environment, and other specific areas of activity. They all are politically independent.

Together with its members, the centre runs over 5,000 courses and other training events and almost 2,000 peer study groups annually. Each year these activities reach more than 161,000 people. The annual number of teaching and study hours totals over 150,000. The centre's activities are supported and monitored by the Finnish Ministry of Education and Culture and the National Board of Education. The centre's activities are regulated by the Act on Liberal Adult Education.

OK Study Centre:
 • is an expert in training and learning in the voluntary sector
 • guides and supports adult learning
 • offers financial support for its members' training activities
 • offers training primarily to its members
 • organises and carries out national and international educational projects with its member organisations
 • produces arts and cultural events
 • cooperates with other adult education providers both nationally and internationally
CEV European Volunteer Centre
European Volunteer Centre, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
The European Volunteer Centre (Centre européen du volontariat, CEV) is the European network of nearly 100 national, regional and local volunteer centres and volunteer support agencies across Europe. Through our network we work together to promote and support volunteering through advocacy, knowledge sharing and capacity building & training. In this way we reach out to the many thousands of volunteers and volunteer organisations who look to volunteer centres a source of support bringing the European dimension to their work.

CEV channels the collective priorities and concerns of its member organisations to the institutions of the European Union and the Council of Europe. Together with other European networks active in volunteering we exchange policy, practice and information in order to ensure effective and coherent follow up to European Year of Volunteering 2011 and ensure its legacy through the implementation of the Policy Agenda for Volunteering in Europe (P.A.V.E).

CEV’s vision is a Europe in which volunteering is central in building a cohesive and inclusive society based on solidarity and active citizenship. Our mission is to contribute to the creation of an enabling political, social and economic environment in Europe where the full potential of volunteering can be realised.

ATD Fourth World Poland
ATD Fourth World Poland, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
The ATD Fourth World Poland is a part of international movement with no religious or political affiliation which engages with individuals and institutions to find solutions to eradicate extreme poverty.

ATD Fourth World’s human rights-based approach focuses on supporting families and individuals through its presence and involvement in disadvantaged communities, creating public awareness of extreme poverty and influencing policies to address it.
ÇÖZUMDER - The Association of Education, Development, Research and Producing Solution
ATD Fourth World Poland, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Our Association was found on 29th June 2007 by 13 people who have different jobs. The founders are: 5 Technical Teachers (Textile, Design, Motor, Electricity branches) 1 Insurance Inspector, 1 Tax Inspector, 1 Doctor (master of Ear-Nose-Throat), 1 Lawyer, 1 Electronic Engineer, 1 Turkish Literature Teacher, 1 Physical Education Teacher and 1 English teacher.
Our aim is to work for our country to get the contemporary life style in the process of membership to Europe and also after the membership. To reach that aim we want to work and help all the people, associations, institutions, and to work in the social areas, and as producing projects and solutions, and sharing the experiments and knowledge to help our country to develop.
There are 39 registered members and lots of volunteers in our Association. All of the members have university degrees.

Since 2007, we have sent lots of books and clothes to lots of schools and students. We gave some seminars about consciousness-raising.

We were partners with some schools and Non-Government Organizations in EU Projects. We are interested in EU Projects seriously. That's why we are always ready to work together and to be partners with the institutions and schools to write and apply projects.
Bona Mente
Bona Mente, associated partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Association Bona Mente is a non-governmental and non-profit organization that works on improving of the quality of education, living conditions and the standard of life of the citizens in the state of Michigan.

BONA MENTE ’s has been established in 2016 by experienced professionals with experience in various areas of activities.

Strategic aims:
 1. Improvement of the living conditions and standard of life.
 2. Increasing of the quality of education
 3. Promotion of ICT literacy and education
 4. Support to diversity and open society
Taking into account the socio and political situation in south east Europe, BONA MENTE aims to provide support for building democratic institutions as well as promotion and support to cultural and ethnic diversity.

RevealVill du
veta mer
om REVEAL
Reveal
Prenumerera här   
     Uppdatera
     Ta bort
   Läs de
senaste nyheterna
från projektet
REVEAL.

Testa dina
kunskaper och
höj din
kompetens.Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

Projektet stöds av
Europeiska unionens
Erasmus+ programme


  Siten är optimerad för 1024 x 768 skärmupplösning & bredbandsanslutning. Testad på  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome
"Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas."