REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

KUNSKAPSHÖRNAN

Testa dig själv  
Våra kurser
PROJEKT

Vad är REVEAL 2  
PARTNERS

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
ASSOCIERADE

Associerade partners  
AKTUELLT

Nyheter  
Evenemang

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

REVEAL:s kurser

Detta kostnadsfria utbildningspaket syftar till att öka kunskapen och kompetensen hos volontärer och volontärsamordnare över hela Europa. Kurserna är uppbyggda kring sju nyckelområden för ideellt engagemang:
 • Projektledning
 • Ekonomisk styrning
 • HR och volontärsamordning
 • Kommunikation
 • Projektledning i EU-projekt för volontärer
 • Audiovisuella och multimedia verktyg för volontärer
 • Planera evenemang
Varje område har tre nivåer: grundnivå, medelnivå och avancerad.
Du kan genomföra så många kurser och nivåer som du vill. Du kan också testa dig själv i vårt självutvärderingstest för att få förslag på vilken kurs och nivå som passar dig bäst.
Varje kurs tar mellan 45-90 minuter att genomföra, men du kan givetvis genomföra varje kurs i den takt du vill.

Detta utbildningspaket vänder sig till volontärer och volontärsamordnare inom den ideella sektorn. Varje volontärverksamhet är unik och därför bör innehållet och metoderna ses som förslag och inspiration för vidare diskussioner och utveckling inom den egna organisationen.


Välj din kurs:

   Audiovisuella och multimedia verktyg för volontärer  
   Projektledning i EU-projekt för volontärer  
   Planera evenemang  
   Projektledning  
   HR och volontärsamordning  
   Ekonomisk styrning  
   Kommunikation & PR och att tala inför en publik  
   Audiovisuella och multimedia verktyg för volontärer  
AUDIOVISUELLA VERKTYG OCH MULTIMEDIEVERKTYG FÖR VOLONTÄRARBETE – GRUNDNIVÅ
AUDIOVISUELLA VERKTYG OCH MULTIMEDIEVERKTYG FÖR VOLONTÄRARBETE – GRUNDNIVÅ - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Grundkursen innehåller information och instruktioner om hur du använder några operativa verktyg för multimediekommunikation inom den ideella sektorn. ...

AUDIOVISUELLA VERKTYG OCH MULTIMEDIEVERKTYG FÖR VOLONTÄRARBETE – MELLANNIVÅ
AUDIOVISUELLA VERKTYG OCH MULTIMEDIEVERKTYG FÖR VOLONTÄRARBETE – MELLANNIVÅ - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Mellannivån av kursen Audiovisuella verktyg och multimedieverktyg för volontärarbete innehåller praktiska förslag till hur man använder instrument ...

AUDIOVISUELLA VERKTYG OCH MULTIMEDIEVERKTYG FÖR VOLONTÄRARBETE – AVANCERAD
AUDIOVISUELLA VERKTYG OCH MULTIMEDIEVERKTYG FÖR VOLONTÄRARBETE – AVANCERAD - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Den avancerade nivån av kursen "Audiovisuella verktyg och multimedieverktyg för volontärarbete" innehåller instruktioner och förslag på verktyg ...

   Projektledning i EU-projekt för volontärer 
Ämne: PROJEKTLEDNING FÖR VOLONTÄRER I EU
Ämne: PROJEKTLEDNING FÖR VOLONTÄRER I EU - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

Mellannivå: Aktivt bruk av informationskällor och nätverkande
Mellannivå: Aktivt bruk av informationskällor och nätverkande - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

Avancerat: Projekt- och budgetförslag
Avancerat: Projekt- och budgetförslag - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

   Planera evenemang 
SAMORDNING AV VOLONTÄREVENEMANG GRUNDNIVÅ
SAMORDNING AV VOLONTÄREVENEMANG GRUNDNIVÅ - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

SAMORDNING AV VOLONTÄREVENEMANG MELLANNIVÅ
SAMORDNING AV VOLONTÄREVENEMANG MELLANNIVÅ - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

SAMORDNING AV VOLONTÄREVENEMANG AVANCERAD NIVÅ
SAMORDNING AV VOLONTÄREVENEMANG AVANCERAD NIVÅ - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

   Projektledning 
Projektledning Bas
Projektledning Bas - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
REVEAL Kurs Projektledning Bas – Grunderna i projektledning

Projektledning Medel
Projektledning Medel 			 - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
REVEAL Kurs Projektledning Medel - Grunderna med avancerade inslag i projektledning

Projektledning Avancerad
Projektledning Avancerad - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
REVEAL Kurs Projektledning Avancerad - Avancerad projektledning

   Ekonomisk styrning  
Ekonomisk styrning Bas
Ekonomisk styrning Bas - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
I den här kursen kommer du att få en överblick över de viktigaste ekonomiska begreppen inom den ideella sektorn och du får användbara tips för ...

Ekonomisk styrning Medel
Ekonomisk styrning Medel - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Icke vinstdrivande organisationer mäter inte framgång enbart eller främst utifrån sina finansiella resultat, utan snarare utfallet i samband med ...

Ekonomisk styrning Avancerad
Ekonomisk styrning Avancerad - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Under kursen kommer du att förbättra dina kunskaper i budgetering, redovisning och rapportering i ekonomiska termer och ur ett icke-finansiellt ...

   HR och volontärsamordning 
HR och Volontärsamordning Bas
HR och Volontärsamordning Bas - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Allmänna mål: Den här kursen syftar till att hjälpa volontärsamordnaren att hitta de rätta förutsättningarna för sin volontärverksamhet ...

HR och Volontärsamordning Medel
HR och Volontärsamordning Medel - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Den här kursen tar upp grundläggande förberdelser och praktiker för volontärsamordnare när de ska samordna potentiella volontärer och volontärer ...

HR och Volontärsamordning Avancerad
HR och Volontärsamordning Avancerad - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Human Resources och Volontärsamordning Avancerad nivå

   Kommunikation & PR och att tala inför en publik 
Kommunikation Bas
Kommunikation Bas - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Den här kursen riktar sig till dig som är volontär och som vill lära dig grunderna i kommunikation och bli bättre på att tala inför publik ...

Kommunikation Medel
Kommunikation Medel - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
I den här kursen får du lära dig att kommunicera offentligt och hur du kan hantera relationerna med externa organisationer. Du kommer också att ...

Kommunikation Avancerad
Kommunikation Avancerad - REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
I den här kursen går ni igenom riktlinjer om hur man talar inför publik i anslutning till krishantering och volontärarbete. Du får också bekanta ...
RevealVill du
veta mer
om REVEAL
Reveal
Prenumerera här   
     Uppdatera
     Ta bort
   Läs de
senaste nyheterna
från projektet
REVEAL.

Testa dina
kunskaper och
höj din
kompetens.Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

Projektet stöds av
Europeiska unionens
Erasmus+ programme


  Siten är optimerad för 1024 x 768 skärmupplösning & bredbandsanslutning. Testad på  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome
"Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas."