REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

KUNSKAPSHÖRNAN

Testa dig själv  
Våra kurser
PROJEKT

Vad är REVEAL 2  
PARTNERS

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
ASSOCIERADE

Associerade partners  
AKTUELLT

Nyheter  
Evenemang

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

Espiral Entitat de Serveis partner of REVEAL

Espiral Entitat de Serveis


Espiral Entitat de Serveis är en privat ideell organisation som grundades 1992 i Spanien. Organisationen syftar till att främja sociala åtgärder och projekt som gör att människor och samhället undviker utslagning och främjar solidaritet och transnationella samarbeten för en hållbar utveckling. Espiral främjar Lifelong Learning Programme (LLP) och deltar i ett flertal europeiska projekt med anknytning till kompetensutveckling och e-learning.

Espiral tror på att lärande är ett starkt verktyg för social sammanhållning i Europa.

Espiral främjar rörligheten i Europa för olika målgrupper genom att erbjuda praktikplatser och studiebesök. De erbjuder arbetsmetoder och språkinlärning utomlands. Espiral välkomnar också människor som vill ha arbetslivserfarenhet i Girona. Det europeiska programmet Leonardo DaVinci och Espirals Pometeus program garanterar kvalité och anpassar praktikplatser efter individen.

Espiral erbjuder rådgivning till lokala organisationer och stöd i frågor som rör delaktighet i och utveckling av EU-projekt.

Espiral sprider erfarenheter som utvecklats av andra organ och enheter i Europa. Dessutom ger de stöd i att hantera projekt. Espiral främjar teknisk utveckling hos lokala myndigheter och organisationer i det civila samhället i samband med europeiska projekt.

Teamet arbetar på olika sätt för att stärka den sociala sammanhållningen och samarbetar med europeiska och sydamerikanska organisationer i olika projekt som fokuserar på det europeiska medborgarskapet.
RevealVill du
veta mer
om REVEAL
Reveal
Prenumerera här   
     Uppdatera
     Ta bort
   Läs de
senaste nyheterna
från projektet
REVEAL.

Testa dina
kunskaper och
höj din
kompetens.Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

Projektet stöds av
Europeiska unionens
Erasmus+ programme


  Siten är optimerad för 1024 x 768 skärmupplösning & bredbandsanslutning. Testad på  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome
"Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas."