REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

KUNSKAPSHÖRNAN

Testa dig själv  
Våra kurser
PROJEKT

Vad är REVEAL 2  
PARTNERS

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
ASSOCIERADE

Associerade partners  
AKTUELLT

Nyheter  
Evenemang

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Välkomna till REVEALS självutvärderingsverktyg för volontärsamordnare!

Verktyget för självutvärdering är utformat för volontärsamordnare, som involverar och stödjer volontärer, för att testa samordnarnas kunskapsnivå, ambitionsnivå för att på så sätt kartlägga volontärsamordnarens egna utbildningsbehov.


Är du redo? Starta testet (Klicka här)Verktyget är uppdelat i sju tematiska områden:
  • Projektledning
  • Ekonomisk styrning
  • Kommunikation och PR/ Att tala inför publik
  • HR/Volontärsamordning.
  • Projektledning i EU-projekt för volontärer
  • Audiovisuella och multimedia verktyg för volontärer
  • Planera evenemang
Du kan välja att hjälpa oss att utvärdera ett test inom varje område, inom bara ett område eller inom flera. Du väljer! Testet tar cirka 10 minuter för varje område. Inom varje område blir du ombedd att svara på flervalsfråga relaterat till ett specifikt område.
  • Den första frågan syftar till att kartlägga ditt intresse och ditt självförtroende inom ett område.
  • Den andra frågan syftar till att bedöma din kunskapsnivå i ett visst ämne.
  • Den tredje frågan syftar till att testa på vilket sätt du reagerar i en specifik situation.
Det finns inga direkta rätta eller felaktiga svar. De olika svarsalternativen avspeglar olika förhållningssätt till de specifika ämnena. Därför är det oerhört viktigt att du besvarar frågorna ärligt enligt dina personliga åsikter.

Självutvärderingsverktyget är ett instrument som hjälper dig att identifiera dina egna utbildningsbehov.

Ingen utom du kommer att ha tillgång till resultaten av din utvärdering. Allan svar behandlas konfidentiellt och anonymt.

Du kommer att ha möjlighet att kommentera verktyget och i synnerhet att påpeka vilka frågor var knepigt och varför.

Dina förslag kommer att vara avgörande, hjälper oss att utveckla ett effektivare verktyg
.

Är du redo? Starta testet (Klicka här)
RevealVill du
veta mer
om REVEAL
Reveal
Prenumerera här   
     Uppdatera
     Ta bort
   Läs de
senaste nyheterna
från projektet
REVEAL.

Testa dina
kunskaper och
höj din
kompetens.Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

Projektet stöds av
Europeiska unionens
Erasmus+ programme


  Siten är optimerad för 1024 x 768 skärmupplösning & bredbandsanslutning. Testad på  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome
"Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas."