REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

KUNSKAPSHÖRNAN

Testa dig själv  
Våra kurser
PROJEKT

Vad är REVEAL 2  
PARTNERS

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
ASSOCIERADE

Associerade partners  
AKTUELLT

Nyheter  
Evenemang

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

IDP partner of REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

IDP European Consultants


IDP är ett tjänsteföretag som hjälper ett brett spektrum av kunder från den offentliga och den privata sektorn med skräddarsydda konsult- och utbildningstjänster om EUs finansieringsmekanismer och program.

IDP European Consultants grundades 1996 av en grupp experter på EU-frågor som varit aktiva i Bryssel sedan 1991. IDP hjälper en mängd olika kunder, som sträcker sig från stora multinationella företag till små företag, att kartlägga EUs möjligheter och tillgång till EUs finansieringsprogram som hanteras centralt av EUs institutioner och organ, såsom ramprogrammet, Lifelong Learning Programme, Life +, Culture, Daphne, etc.

Företaget erbjuder också skräddarsydda konsulttjänster till universitet och forskningscenter kring EU-medel och bidrag.

Sedan 1999 har IDP utvecklat en kärnkompetens i tillhandahållandet av utbildning av hög kvalitet inom projektfinansiering, projektledning och EU finansieringsmekanismer. IDP ger utbildning till personal och chefer från både den offentliga och den privata sektorn. Dessutom ger IDP specialiserad utbildning och konsulttjänster till den tredje sektorn i stort, dvs inte vinstdrivande och icke-statliga organsationer. De kombinerade utbildningstjänsterna ger i genomsnitt 1.200 timmars utbildning per år till i genomsnitt 500 personer + trainees.

Dessutom ger IDP en femdagars Master Class (utbildning) i Bryssel tre gånger om året, om hur man utnyttja EUs finansieringsmöjligheter genom EU-programmen. Master Class är en praktisk utbildning som bygger på IDP’s direkta erfarenheter vid utarbetandet av förslag till EU-finansieringar.

Partners till IDP har mer än 20 års internationell erfarenhet inom utformning, förvaltning och övervakning av stora internationella projekt. IDP är unikt positionerat för att erbjuda kvalitativ rådgivning och utbildning om EU-medel och bidrag tack vare deras erfarenhet av finansiering och projektledning, tillsammans med sin närvaro i Bryssel sedan 1991.

I REVEAL projektet använder IDP sina erfarenhet och kunskap om tredje sektorn och ideellt engagemang. IDP ger utbildning till volontärer och icke-vinstdrivande organisationer och har en grundlig förståelse för kapacitetsuppbyggnad i den tredje sektorn i stort.

En partner till IDP arbetar mycket med finansiering och den privata sektorns utvecklingsfrågor och ger i projektet särskild sakkunskap om finansiering.

IDP har kontor i både Italien (Pescara) och Bryssel.

IDP European Consultants SAS
sq. Charles M. Wiser 19, 1040 Brussels, Belgium +32.2.2802766
Via Ronchi 19, 65123 Pescara, Italy +39.085.8673019RevealVill du
veta mer
om REVEAL
Reveal
Prenumerera här   
     Uppdatera
     Ta bort
   Läs de
senaste nyheterna
från projektet
REVEAL.

Testa dina
kunskaper och
höj din
kompetens.Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

Projektet stöds av
Europeiska unionens
Erasmus+ programme


  Siten är optimerad för 1024 x 768 skärmupplösning & bredbandsanslutning. Testad på  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome
"Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas."