REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

KUNSKAPSHÖRNAN

Testa dig själv  
Våra kurser
PROJEKT

Vad är REVEAL 2  
PARTNERS

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
ASSOCIERADE

Associerade partners  
AKTUELLT

Nyheter  
Evenemang

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

Pro Vobis partner of REVEAL

Pro Vobis


Pro Vobis arbetar för att främja och utveckla frivilligarbete. Genom utbildning, rådgivning och forskning samt nätverkande fungerar Pro Vobis som en resurs för att lösa de problem som finns i det rumänska samhället.

Pro Vobis gör i huvudsak två delar för att uppnå sitt syfte:

1. Aktiviteter för att främja frivillighet i Rumänien, National Volunteer Week, Nationell konferens om frivilligt engagemang, presentationer, underhåller och uppdaterar www.voluntariat.ro, www.voluntareuropean.ro, genomför pilotprojektet Pro Vobis Library.

2. Utveckla infrastrukturen för ideellt arbete i Rumänien genom: information, utbildning (i volontärsamordning, att starta en frivilligcentral, att hantera volontärprogram), rådgivning, nätverksbyggande och grundande av Volum Federation som stödjer den ideella utvecklingen i Rumänien, forskning, publikationer inom volontärområdet, att ger presentationer kring betydelsen av frivilligcentral i samhället.

Pro Vobis har idag 8 anställda och är medlem i European Volunteer Center - CEV, Volum Federation, Fond (Federation of Nongovernmental Development Organizations in Romania, CSR 360 Global Partner Network).

Pro Vobis pågående projekt handlar om utveckling av infrastruktur för ideellt engagemang i Rumänien. Detta sker genom att erbjuda utbildning och rådgivning i att starta frivilligcentraler, utvecklingen av resurser med anknytning till ideellt engagemang, organisera National Volunteer Week 2011, stödja processen med att implementera European Year of Volunteering 2011. Utöver det har Pro Vobis varit inblandad i över 10 EVS projekt och har valts ut för att ge råd/stöd till EVS-program 2010. Pro Vobis arbetade med en marknadsföringskampanj för EVS som pågick under 2011.
RevealVill du
veta mer
om REVEAL
Reveal
Prenumerera här   
     Uppdatera
     Ta bort
   Läs de
senaste nyheterna
från projektet
REVEAL.

Testa dina
kunskaper och
höj din
kompetens.Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

Projektet stöds av
Europeiska unionens
Erasmus+ programme


  Siten är optimerad för 1024 x 768 skärmupplösning & bredbandsanslutning. Testad på  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome
"Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas."