REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

LERNANGEBOT

Selbsteinschätzung  
Unsere Lehrgänge
PROJEKT

Was ist REVEAL 2  
PARTNER

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
KOOPERATIONSPARTNER

Assoziierte Partner  
Neuigkeiten & Veranstaltungen

Neuigkeiten  
Veranstaltungen

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

The European Volunteering Skills Survey
Välkommen till den europeiska volontärundersökningen!

Genom att delta i den här undersökningen kommer du att tillsammans med volontärer och volontärsamordnare runt om i Europa påverka och lyfta de behov som volontärer och volontärsamordnare har.

Undersökning handlar om volontärer och volontärsamordnares kompetens runt om i Europa och ges inom projektet REVEAL som syftar till att främja det ideella engagemanget i Europa. Målet är att med hjälp av verktyg och utbildningar stärka kompetensen hos volontärer och volontärsamordnare, dessa resurser kommer att vara tillgängliga för alla. Projektet finansieras av Europeiska kommissionen.

Undersökningen är avsedd för volontärer och volontärsamordnare (avlönade eller oavlönade volontärsamordnare) från 18 år och uppåt. I undersökningen används orden volontär och volontärsamordnare. I dessa begrepp inkluderas exempelvis frivillig, ideell, kontaktperson och frivilligledare. Undersökningen genomförs i Italien, Storbritannien, Spanien, Sverige, Rumänien och Kroatien.

De svar du lämnar kommer hjälpa oss att förstå ditt behov av kompetensutveckling, vilket hjälper oss i utvecklingen av verktyg och utbildningar.

Undersökningen tar cirka 5 minuter att slutföra. Tack för att du tar dig tid att svara på undersökningen. Svaren du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt.

Om du har några frågor, kontakta Vanja Höglund, 08-24 14 00, vanja.hoglund@volontarbyran.org.

Vi vill ha ditt svar senast 8 juni.

Stort tack för att du deltar i undersökningen![ Survey Closed ]


RevealMöchten Sie mehr über REVEAL2 wissen?Reveal
Tragen Sie sich hier ein:  
     Aktualisieren
     Entfernen
   Lesen Sie Neuigkeiten über das REVEAL Projekt und stärken Sie die Effizienz von ehrenamtlichen Tätigkeiten in Europa
Testen Sie Ihre Fähigkeiten und stärken Sie die Effizienz von ehrenamtlichen Tätigkeiten in Europa

Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

Dieses Projekt wurde mit
Mitteln des Erasmus+ Programms
der Europäischen
Union gefördert.


  Diese Internetseite wurde für die Bildschirmauflösung 1024 x 768 & eine Breitbandverbindung optimiert. Getestet mit  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome

"Dieses Projekt wurde mit Unterstützung des Erasmus+ Programms der Europäischen Union finanziert. Die Internetseite und ihre Inhalte geben ausschließlich die Sicht der Verfasser wider, die Kommission haftet in keinem Fall für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Informationen."