REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

LEARNING CORNER

Self-Assessment  
Our Courses
PROJECT

What is REVEAL 2  
PARTNERS

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
ASSOCIATES

Associated partners  
NEWS & AGENDA

News  
Events

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

The European Volunteering Skills Survey
Välkommen till den europeiska volontärundersökningen!

Genom att delta i den här undersökningen kommer du att tillsammans med volontärer och volontärsamordnare runt om i Europa påverka och lyfta de behov som volontärer och volontärsamordnare har.

Undersökning handlar om volontärer och volontärsamordnares kompetens runt om i Europa och ges inom projektet REVEAL som syftar till att främja det ideella engagemanget i Europa. Målet är att med hjälp av verktyg och utbildningar stärka kompetensen hos volontärer och volontärsamordnare, dessa resurser kommer att vara tillgängliga för alla. Projektet finansieras av Europeiska kommissionen.

Undersökningen är avsedd för volontärer och volontärsamordnare (avlönade eller oavlönade volontärsamordnare) från 18 år och uppåt. I undersökningen används orden volontär och volontärsamordnare. I dessa begrepp inkluderas exempelvis frivillig, ideell, kontaktperson och frivilligledare. Undersökningen genomförs i Italien, Storbritannien, Spanien, Sverige, Rumänien och Kroatien.

De svar du lämnar kommer hjälpa oss att förstå ditt behov av kompetensutveckling, vilket hjälper oss i utvecklingen av verktyg och utbildningar.

Undersökningen tar cirka 5 minuter att slutföra. Tack för att du tar dig tid att svara på undersökningen. Svaren du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt.

Om du har några frågor, kontakta Vanja Höglund, 08-24 14 00, vanja.hoglund@volontarbyran.org.

Vi vill ha ditt svar senast 8 juni.

Stort tack för att du deltar i undersökningen![ Survey Closed ]


RevealVill du
veta mer
om REVEAL
Reveal
Prenumerera här   
     Uppdatera
     Ta bort
   Read the
latest news
on REVEAL project
and raise effectiveness
of volunteering in
Europe.


Test your skills and
raise effectiveness
of volunteering in
Europe.


Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

This Project has been funded
with the support of the
Erasmus+ programme
of the European Union


  This site is optimized for 1024 x 768 screen resolution & Broadband Connection. Tested on  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome

"This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."