REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

KUTAC ZA UČENJE

Samo-Procjena  
Naši tečajevi
PROJEKT

Što je REVEAL 2  
PARTNERI

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
SURADNICI

Pridruženi partneri  
VIJESTI & Sadržaj

Vijesti  
Dogadanja

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

Å to je REVEAL 2


REVEAL II - Open Educational Resources - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

OER-REVEAL-2 nadograđuje se na OER-REVEAL, uspješan projekt koji je proizveo 12 tečajeva na 6 jezika, ovaj put na 11 jezika.

OER-REVEAL-2 nadograđuje se na uspjeh i lekcije projekta REVEAL, koji je proglašen najboljim praktičnim projektom koji je osnovao "Program cjeloživotnog učenja". U ovom prijedlogu partneri će:

A) uključiti nove zemlje i jezike, te time proširiti zemljopisni okvir . OER-REVEAL-2 proširit će pokrivenost projekta uključivanjem 12 partnera koji predstavljaju 11 jezika koji se službeno govore u 16 zemalja članica ili zemalja kandidata za ulazak u Europsku uniju.

B) povećati tehnički i operativni okvir; uključiti nove teme i organizirati nove treninge posvećene učenju odraslih u području volonterskog rada i rada civilnog sektora, te omogućiti što široj populaciji da sve izvore slobodno koristi kroz otvoreni obrazovne e-sadržaje. Ponuditi će 21 tečaj vezan za 7 tema, od upravljanja projektima civilnog sektora do prikupljanja novaca.

C) dati široj publici na korištenje rezultate projekta kroz Otvorene Obrazovne Izvore: cilj ovog prijedloga je dovesti u otvoreni obrazovni okoliš mnoštvo znanja, materijala i sadržaja, osobito : 1.internetski bazirane alate za samoprocjenu, koji bi pomogli mapiranje, formaliziranje i procjenu znanja i kompetencija odraslih učenika / volontera identificiranjem specifičnih rupa u učenju.

2. set višerazinskih mrežnih treninga kojima bi se rupe u učenju popunjavale prilagođenim učenjem za odrasle učenike i volontere.

3. interaktivne treninge i materijale, knjižnicu relevantnih znanja, stručnost, studije slučaja, itd.

Partnerstvo obuhvaća predstavnike civilnog sektora, udruge koje se bave volonterima, sva udruženja koje podupiru volonterski sektor, sektor usluga pružatelja privatnih i istraživačkih centara aktivnih u području civilnog društva i volonterstva. Projekt objedinjuje različite sudionike obrazovanja odraslih u domeni civilnog sektora, s jakim naglaskom na paneuropske Otvorene obrazovne resurse dostupne na 11 jezika, kako bi se poboljšalo učenje odraslih i time ostvarila inicijativa EU2020 - uključivi rast.
RevealŽelite li
znati više
o projektu REVEAL
Reveal
Predbilježite se ovdje:  
     Ažurirati
     Ukloniti
   Procitajte
najnovije vijesti
o projektu REVEAL
i povecajte ucinkovitost
volonterstva u
Europi.


Testirajte svoje vještine i
povecajte ucinkovitost
volonterstva u
Europa.

Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

This Project has been funded
with the support of the
Erasmus+ programme
of the European Union


  This site is optimized for 1024 x 768 screen resolution & Broadband Connection. Tested on  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome

"This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."