What is REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

KĄCIK NAUKOWY

Autoewaluacja  
Nasze kursy
PROJEKT

Co to jest Reveal 2  
PARTNERZY

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
WSPÓŁPRACA

Partnerzy stowarzyszeni  
WIADOMOŚCI I AGENDA

Wiadomości  
Wydarzenia

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

REVEAL II – Otwarte Zasoby Edukacyjne – Podnoszenie Efektywności Wolontariatu w Europie poprzez Nauczanie Dorosłych


Numer projektu: 2014-1-IT01-KA204-003994

OER-REVEAL-2 jest kontynuacją projektu dobrych praktyk REVEAL, finansowanego ze środków Programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach którego powstało 12 kursów edukacyjnych w 6 językach dostępnych w środowisku otwartych zasobów edukacyjnych (OER).

Główne założenia OER-REVEAL-2 to:

A) Zwiększenie skali geograficznej projektu REVEAL poprzez włączenie nowych krajów i języków. OER-REVEAL-2 obejmuje 12 partnerów reprezentujących 11 języków używanych w 16 państwach członkowskich oraz kandydujących do Unii Europejskiej.
B) Rozszerzenie zakresu kursów poprzez dodanie nowych tematów szkoleń dla osób dorosłych zainteresowanych poszerzaniem wiedzy nt. trzeciego sektora i wolontariatu. Oferta edukacyjna obejmie 21 kursów w 7 kategoriach, od zarządzania projektami po fundraising.
C) Udostępnienie rezultatów projektu jak najszerszemu gronu odbiorców za pośrednictwem otwartych zasobów edukacyjnych. Celem projektu jest wprowadzenie do środowiska OER bogactwa wiedzy, materiałów i treści, w szczególności:

1. internetowego narzędzia samooceny, mapowania, formalizowania i oceny wiedzy oraz kompetencji uczących się dorosłych oraz wolontariuszy, pomocnego w identyfikacji określonych umiejętności i rozpoznawania braków,
2. zestawu wielopoziomowych internetowych rozwiązań szkoleniowych, służących uzupełnianiu tych braków przez niestandardowe rozwiązania edukacyjne,
3. interaktywnych treści i materiałów szkoleniowych, zasobów wiedzy, doświadczeń, studiów przypadku, itp.

Projekt OER-REVEAL-2 łączy różne podmioty zajmujące się kształceniem dorosłych w obszarze trzeciego sektora. Partnerstwo obejmuje przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszenia wolontariackie, animatorów trzeciego sektora oraz firmy prywatne i ośrodki badawcze aktywne w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu. Projekt kładzie szczególny nacisk na ogólnoeuropejskie otwarte zasoby edukacyjne. Kursy dostępne w 11 językach wspierają realizację strategii włączenia społecznego EU2020. Poszerzenie możliwości uczenia się dorosłych przyczyni się do
RevealChcesz wiedzieć więcej o REVEAL?Reveal
Zapisz się tutaj:  
     Dodaj
     Usuń
   Przeczytaj najnowsze informacje o projekcie Reveal i podnieś efektywność wolontariatu w Europie

Sprawdż swoje umiejętności i podnieś efektywność wolontariatu w Europie

Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

This Project has been funded
with the support of the
Erasmus+ programme
of the European Union


  This site is optimized for 1024 x 768 screen resolution & Broadband Connection. Tested on  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome

"This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."