REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

KUNSKAPSHÖRNAN

Testa dig själv  
Våra kurser
PROJEKT

Vad är REVEAL 2  
PARTNERS

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
ASSOCIERADE

Associerade partners  
AKTUELLT

Nyheter  
Evenemang

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
  • REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

REVEAL II -”Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning” – Öppen digital lärresurs inom ideellt engagemang


Projektets referensnummer: 2014-1-IT01-KA204-003994 OER-REVEAL-2 bygger på ett lyckat projekt som resulterade i tolv kurser på sex språk som finns tillgängliga som öppna digitala lärresurser på elva språk.

OER-REVEAL-2 bygger vidare på framgångarna och lärdomarna av REVEAL, ett projekt med mål att identifiera bästa praxis. Projektet finansierades av Lifelong Learning Programme. I detta förslag till uppföljning kommer projektet att:

A) bredda den geografiska spridningen genom att inkludera nya länder och språk. OER-REVEAL-2 kommer att utöka projektet till att omfatta tolv partners som representerar elva språk som talas officiellt i 16 EU-medlemsstater och kandidatländer
B) öka den tekniska och operativa räckvidden genom att inkludera nya ämnen för särskilda utbildningsavsnitt för vuxenstuderande inom civilsamhället och ideellt engagemang. Utbildningen kommer att erbjuda 21 kurser kring sju teman om allt ifrån projektledning för ideell sektor till insamling.
C) tillgängliggöra projektresultaten till allmänheten genom öppna digitala lärresurser: Syftet är att digitalt tillgängliggöra en rikedom av kunskap, material och innehåll, mer specifikt:

1. det webbaserade självskattningsverktyget som syftar till att kartlägga och värdera vuxenstuderandes/volontärers kunskap och kompetens för att identifiera kunskapsluckor
2. en uppsättning webbaserade utbildningslösningar för att kunna arbeta med dessa luckor genom skräddarsydda kurser för vuxenstuderande och volontärer
3. interaktivt utbildningsinnehåll och -material, en kunskapsbank, kompetens, fallstudier, osv.

Deltar i projektet gör representanter för civilsamhället, frivilligorganisationer, privata tjänsteleverantörer och forskningscentra inom det civila samhället och ideellt engagemang. OER-REVEAL-2 samlar olika deltagare inom vuxenutbildning för civilsamhället, med särskilt fokus på de paneuropeiska öppna digitala lärresurser som finns tillgängliga på elva språk. Syftet är att uppnå EU 2020s inkluderande tillväxt genom att förbättra möjligheterna till vuxenutbildning. På så vis kan de samhälleliga och ekonomiska effekterna av ideellt engagemang i EU upprätthållas.
RevealVill du
veta mer
om REVEAL
Reveal
Prenumerera här   
     Uppdatera
     Ta bort
   Läs de
senaste nyheterna
från projektet
REVEAL.

Testa dina
kunskaper och
höj din
kompetens.Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

Projektet stöds av
Europeiska unionens
Erasmus+ programme


  Siten är optimerad för 1024 x 768 skärmupplösning & bredbandsanslutning. Testad på  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome
"Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas."